Naar hoofdinhoud
26 januari 2024

Stemmen speellocatie Eschpark

Kom woensdag 31 januari tussen 18.30 en 19.30 uur naar de centrale hal van de Veste en breng jouw stem uit op je favoriete ontwerp voor de speellocatie op het Eschpark!

In de verschillende voorbereidingsfases van de Bornsche Maten is er veel archeologisch onderzoek verricht. Deze onderzoeken hebben o.a. geleid tot drie archeologische opgravingen met als laatste de grote opgraving van een oorspronkelijke nederzetting in deelgebied ‘Eschwonen’.


Hier zijn 24 boerderijplattegronden gevonden uit de midden-ijzertijd tot en met het begin van de midden-Romeinse tijd (500 v Chr. t/m 270 na Chr.). Naast boerderijen zijn hier ook resten gevonden van 151 spiekers en andere bijgebouwen, dertien waterputten/-kuilen en 160 kuilen.

De Gemeente Borne heeft diverse leveranciers gevraagd een ontwerp te maken voor speeltoestellen die een link leggen naar deze historische vondsten en de geschiedenis van het gebied.


De twee ontwerpen die het beste aansluiten bij de gestelde criteria uit de uitvraag presenteren we aan inwoners uit de Bornsche Maten op 31 januari.
Het ontwerp met de meeste stemmen is de winnaar!
Verwachting is dat de aanleg van het Eschpark en het plaatsen van de speeltoestellen in kwartaal 2 of 3 van dit jaar wordt opgepakt.

 

Zien we jou ook op 31 januari?
 

 

Eschpark als archeologische speelplaats
16-02-2024

Eschpark als archeologische speelplaats

Grote archeologische opgravingen zijn inspiratie voor archeologische speelplaats in Eschpark.

26-01-2024

Stemmen speellocatie Eschpark

Kom woensdag 31 januari tussen 18.30 en 19.30 uur naar de centrale hal van de Veste en breng jouw stem uit op je favoriete ontwerp voor de speellocatie op het Eschpark!