Naar hoofdinhoud
Sfeerafbeelding

Veiligheid

 

Wonen in een veilige omgeving en in een veilig huis is belangrijk. In beide gevallen is de Bornsche Maten de plek die bij u past.

 

Auto te gast

 

In de hele Bornsche Maten (met uitzondering van de Bornsche Beeklaan, waar de maximum snelheid 50 km per uur is) geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. De straten zijn verblijfsgebieden voor kinderen, voetgangers en fietsers. De auto is er gast. In de Bornsche Maten zijn ook geen verbindende wegen van de ene buurt naar de andere. Al het autoverkeer verloopt via de Bornsche Beeklaan.

 

Sociale veiligheid fietsroutes


Voor het fietsverkeer zijn directe en snelle verbindingen aangelegd tussen de wijk en het centrum van Borne via de oude landwegen en tussen de buurten onderling. Er is sprake van enkele parallelle noordzuid routes die een verschillende mate van sociale controle kennen. De route door het park kronkelt door het groen, los van bebouwing. De route over de ventweg van de Bornsche Beeklaan is snel maar met slechts aan één zijde bebouwing. De derde route verbindt de kernen van de verschillende buurten met elkaar; bijna altijd door woningen begeleid.

 

De meeste hoeken van woningen die grenzen aan de openbare ruimte zijn voorzien van een dubbelzijdige orientatie. Enerzijds vergroot dat de belevingswaarde van de woningen. Anderzijds zorgt dit voor extra zicht vanuit de woningen op de openbare ruimte waardoor de sociale veiligheid toeneemt.

 

Veiligheid in huis

 

Veiligheid in huis is iets waar de bewoner zelf verantwoordelijk voor is. Maar er zijn voordelen bij het kopen van een nieuwe woning. Zo zijn alle woningen in de Bornsche Maten voorzien van hang- en sluitwerk met een hoge inbraakwerendheidsklasse. Bovendien zijn de deuren voorzien van een driepuntssluiting. In de woningen zelf zijn rookmelders aangebracht, voorzien van een back-up batterij. De rookmelders zijn onderling gekoppeld, zodat in iedere ruimte van de woning gewaarschuwd wordt als er brand is.

 

Buurtpreventie App

 

Met de WhatsApp BuurtPreventie wordt buurtpreventie in kaart gebracht en zichtbaar en vindbaar voor iedereen in de wijk. In de Bornsche Maten nemen verschillen wijkbewoners deel als groep in de chat-app WhatsApp, waar bewoners elkaar kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. Bij escalatie van deze situatie zal men de politie inschakelen. Op deze laagdrempelige manier, kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid in de buurt.

 

Meer informatie https://www.wabp.nl/wat-is-wabp-whatsapp-buurtpreventie/.