Naar hoofdinhoud

De Es’nhorst – 38 appartementen

De Es’nhorst bestaat uit vier kleinschalige appartementencomplexen aan de rand van de Bornsche Maten met oog voor luxe, ruimte en comfort. Tussen de gebouwen is een ruime parkeergelegenheid met veel aandacht voor groen. Alle 38 appartementen De Esn’horst zijn ondertussen verkocht. Naar verwachting zal de bouw begin 2022 worden gestart.

 

Meer informatie

Eschwonen De Hoeve

Aan de rand van het fraaie buitengebied van Borne, wordt De Hoeve gerealiseerd welke bestaat uit 19 rijwoningen. Kijk hier voor meer informatie.

 

 

Eschwonen Spinnersbrink

Begin 2022 brengt VOF de Bongerd weer een nieuwbouw project in verkoop in het plandeel Eschwonen; Spinnersbrink. 
Vlakbij het pompgebouw, dat bekend staat als het ‘Watermachientje’, worden in deze eerstvolgende fase 33 nieuwe woningen ontwikkeld: rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen.

Meer informatie

Eschwonen Hof van Borne

In deelplan Hof van Borne worden 38 nieuwbouwwoningen aangeboden. Deze woningen worden gefaseerd in verkoop gebracht. Eind 2021 zal Roosdom Tijhuis in verkoop gaan met de eerste fase, welke bestaat uit 17 woningen.

Meer informatie

Eschwonen Hofstede

Hofstede bestaat uit 16 twee-onder-een-kap-woningen en 6 vrijstaande woningen met een sterke eigen identiteit en een fraaie uitstraling. Behalve tussen vrijstaand en twee-onder-een-kap is er ook te kiezen tussen een woning met een dwarskap of een langskap.
Alle 22 woningen zijn inmiddels verkocht. De bouw is in september 2021 gestart.

Meer informatie

Koopwoningen

De Bornsche Maten wordt voor een groot deel bebouwd door projectontwikkelaars. De twee grootste projectontwikkelaars in de Bornsche Maten zijn De Bongerd V.O.F. en Roosdom Tijhuis.

 

Door over de overzichtsfoto hierboven te scrollen, ziet u waar woningen in verkoop zijn. Via het aanbod op de overzichtsfoto wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de projecten van De Bongerd V.O.F. (www.woneninbornschematen.nl) en Roosdom Tijhuis (roosdomtijhuis.nl).

 

Huur sociale sector

In de Bornsche Maten zijn en worden verschillende huurwoningen gebouwd. Welbions, de sociale verhuurder in Borne, levert hierin een groot aandeel. Kijk voor meer informatie op www.welbions.nl.

 

Huur private sector

Er zijn ook private partijen die woningen in het hogere marktsegment verhuren via o.a. het internet.

 

Kavels particulier

In de Bornsche Maten biedt de gemeente Borne op fraaie plekken vrije kavels aan. De kavels worden gefaseerd uitgegeven. Kijk op de website van gemeente Borne voor meer informatie over kavels.

 

Voordeelregelingen

Wonen in de Bornsche Maten? Binnen de gemeente Borne zijn verschillende garanties en regelingen waar u gebruik van kunt maken. Zoals de starterslening en de dubbele woonlasten garantie.

 

Starterslening

Zo’n tien jaar geleden is de starterslening in de gemeente Borne in het leven geroepen. Een van de belangrijkste doelen is het bewerkstelligen van een evenwichtige bevolkingssamenstelling binnen de gemeente Borne. Daarvoor wil de gemeente onder meer de doelgroep (jonge) starters zo goed mogelijk faciliteren. De VROM Starterslening vormt daartoe een geschikt instrument. Kijk voor meer informatie op www.borne.nl/inwoners/wonen-en-verbouwen/startersregeling.

 

Dubbele woonlasten garantie

Ter stimulering van de verkoop van nieuw te bouwen woningen, op een van de gemeente aan te kopen kavel, is een regeling in het leven geroepen. Deze regeling omvat een bescherming gedurende maximaal één jaar tegen, en een eventuele vergoeding van, dubbele woonlasten. Daaraan is uiteraard wel een aantal voorwaarden verbonden. Meer informatie hierover is te vinden op www.borne.nl/inwoners/wonen-en-verbouwen/dubbele-woonlastengarantie.

 

NB. In veel gevallen zijn de regelingen beperkt. Dat betekent dat de regelingen doorgaan totdat het budget op is.