Naar hoofdinhoud
Sfeerafbeelding

Bornsche Beekpark

 

Het Bornsche Beekpark is een schitterend groen verblijfsgebied voor bewoners en bezoekers van de Bornsche Maten. Het park bevat een palet aan elementen, bestaande uit sport, educatie, ontspanning, kunst en cultuur. De combinatie water en land is op een speelse wijze met elkaar vervlochten.


De reeds bestaande boerderij De Bongerd en het erf met de naastgelegen Beekparkschool vormen het centrale en tevens maatschappelijke deel van het beekpark. De boomgaard en de vijver zijn gehandhaafd en opgeknapt.

 

Speelveld en amfitheater

 

Ten zuiden van De Bongerd plus de bijbehorende vijver en ten westen van Tuinstad ligt een groot speelveld. Hier is volop ruimte om te bewegen of te voetballen. Aan de noordkant ligt een heuvel die de achterkant vormt van het amfitheater. Het amfitheater vormt een groene tribune gericht op een open plek. De verharding in het beekpark is van asfalt, ideaal voor bijvoorbeeld scootmobielen, kinderwagens en skeelers.

 

Bornsebeek

 

In het zuidelijkste deel van het beekpark zijn de Vossenbeek en de Hesselerbeek met watergangen aan elkaar gekoppeld. Hier is een educatieve speelvoorziening in het water aangelegd, die ook dienst doet als (regionaal) retentiegebied bij hevige regenval. De Bornsebeek heeft ook een functie als belangrijke watergang. Aan de westzijde is de oever strak met een wandel- en hardlooppad.

 

Aan de oostzijde heeft de beek juist een natuurlijke flauwe oever. Hier is ruimte voor flora en fauna en kan door de aangelegde nevengeulen, poelen, stapstenen of steigertjes de natuur worden ontdekt. Ook het noordelijk deel van het park is open en ruimtelijk gehouden, zodat het goed aansluit bij de bebouwing in deelplan De Veste.