Naar hoofdinhoud
Sfeerafbeelding

De Horsten

 

De Horsten is de achtste buurt van de wijk. Ontsloten via de Aakamp op de Bornsche Beeklaan, vormt deze buurt de voorlopige afronding van de wijk richting het Twentse landschap. Kenmerkend voor de locatie van deze buurt zijn De Slangenbeek, de Hemmelhorst en 2e Hemmelhorst als oude lijnen uit het Twentse landschap en de ligging aan het buitengebied. De nieuwe school KC De Horsten tussen de Hemmelhorst en Aakamp is een van de eerste ontwikkelingen van de buurt.

Als onderdeel van het stedenbouwkundig plan ‘De Horsten’ heeft het college van burgemeester en wethouders op 5 september 2023 twee woonwagenlocaties in De Horsten aangewezen voor in totaal acht nieuwe standplaatsen. Daarmee voorziet Borne in de behoefte aan extra standplaatsen en voldoet het aan de door de rijksoverheid vastgestelde Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. Op deze twee locaties kunnen op elk vier woonwagens komen.

Naar verwachting is eind dit jaar het bestemmingsplan gereed. Realisatie van de woningbouw in De Horsten zal naar verwachting eind 2025 / begin 2026 gebeuren.