Naar hoofdinhoud
22 november 2019

Masterplan Bornsche Maten geactualiseerd

In 2004 is het Masterplan Bornsche Maten vastgesteld. Door nieuwe ontwikkelingen zoals plangrenswijziging, gewijzigd beleid, verandering in de ontsluitingsstructuur en aanpassing van het aantal woningen, diende het 15 jaar oude plan te worden geactualiseerd. De geactualiseerde versie is dinsdag 19 november vastgesteld door het college van B&W.

 

In het Masterplan Bornsche Maten wordt in grote lijnen weergegeven hoe invulling wordt gegeven aan de nieuwste wijk van Borne. Het plan dient als stedenbouwkundig kader voor het bestemmingsplan en heeft geen juridische status. Zoals gebruikelijk wordt in de bestemmingsplanprocedure en de procedure voor het beeldkwaliteitsplan de mogelijkheid geboden om zienswijzen in te dienen.

 

Nieuwe plangrens
Met de actualisatie van het masterplan wordt voldaan aan de faseringsafspraken die in regionaal verband zijn gemaakt. Zo doorsnijdt de oude bestemmingsplangrens diverse landschappelijke structuren. Met de nieuwe plangrens wordt gezorgd voor een betere landschappelijke inpassing met een logische overgang naar het landschap. Daarbij is rekening gehouden met de vastgestelde 2300 woningen die gebouwd mogen worden, anders dan de oorspronkelijk geplande 2700 woningen.

 

Achtste buurt
Bij de nieuwe plangrens is tevens rekening gehouden met kadastrale percelen en de mogelijkheid om drie kleinere buurten in plaats van twee grotere buurten te realiseren. Naast Eschwonen (voormalige werknaam Beekdalwonen) en De Maten (voormalige werknaam Boswonen) wordt de ontwikkeling van de achtste buurt De Horsten mogelijk gemaakt.

 

Het geactualiseerde Masterplan Bornsche Maten is hier in te zien.

 

14-09-2018

Gasloos bouwen

17-08-2018

Melbuul'n 2018

24-02-2017

Inloopavond

14-04-2010

Starterscafé

04-02-2010

Themamaanden