Naar hoofdinhoud
01 februari 2012

College neemt besluit over realisatie De Veste

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 31 januari op belangrijke onderdelen keuzes gemaakt om binnen een aantal jaren een deel van het voorzieningencluster De Veste in de Bornsche Maten gerealiseerd te krijgen. In totaal zal in De Veste ongeveer 30 miljoen worden geïnvesteerd, waarbij de gemeente rekening houdt met een eigen investering van rond de 10 miljoen. Met de realisatie van De Veste krijgt het wonen in de Bornsche Maten een stevige impuls.

 

De Veste wordt een hoogwaardige voorziening met diverse wijkfuncties zoals een brede school (peuterspeelzaal, basisonderwijs, kinderopvang en voor- en naschoolse opvang ), binnensport, zorgvoorzieningen, woningen en  winkels.  De gemeenteraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met een uitgewerkt Programma van Eisen, waarbinnen wel ruimte is voor aanpassingen als omstandigheden wijzigen.

 

Vorm

De Veste zal worden gerealiseerd in fases, maar wel als een samenhangend complex. Het wordt ‘uit één hand getekend’ en functies (wonen, sport, onderwijs en voorzieningen) worden onderling verbonden en mogelijk gestapeld en gemengd. Of De Veste een stedelijke vorm krijgt of meer een dorps karakter is afhankelijk van de beschikbare ruimte. Wethouder Albers: ,,Hierin nemen we de denkrichting van MijnBorne2030 mee. Een ruim opgezet cluster van voorzieningen is passend bij de visie van dynamische dorpen’’.

 

Onderwijs en Sport

Het hebben van goede onderwijshuisvesting met sportaccommodatie is eerste noodzaak in de Bornsche Maten. Er is gekeken naar de bestaande voorzieningen in en in de nabijheid van de wijk. Gekozen wordt voor het behouden van de lokalen in De Vonder (beekparklocatie) en een brede school in De Veste met 17 lokalen. 

Wat betreft sport is in het collegevoorstel opgenomen een sportzaal met vier volleybalvelden, mits met Apollo 8 in de exploitatie en het gebruik ervan een overeenkomst is te sluiten. Het toevoegen van een dergelijke sportaccommodatie aan het totale aanbod van Borne geeft meer lucht in de bezettingsgraad. Sportverenigingen in heel Borne krijgen daarmee kansen te groeien en meer trainingen en wedstrijden te organiseren.

 

Partners

Voor realisatie van De Veste  is het belangrijk dat verschillende partners zich gaan verbinden. Bouwers en gebruikers moeten met elkaar op een lijn komen over het aantal woningen, commercie en voorzieningen. Het voorkeursmodel van het college gaat uit naar een innovatieve aanbesteding waarin het ontwerp, de bouw en het onderhoud is onder te brengen bij een partner, mogelijk een consortium van samenwerkende partners. Hierbij zullen ook nadrukkelijke eisen met betrekking tot energiezuinigheid en duurzaamheid van het complex opgenomen worden. Albers: ,,Door aan de voorkant duurzaam en energieneutraal te bouwen, kan op onderhoudskosten een besparing worden gevonden.’’

 

De gemeenteraad zal het voorstel behandelen in de bijpraatavond Inwoners van 14 februari en besluiten in de raadsvergadering van20 maart 2012. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het Programma van Eisen, zal zij nog een besluit moeten nemen om geld beschikbaar te stellen om de ontwerpfase in te gaan. Een voorwaarde om binnen een aantal jaren de onderwijspijler in De Veste, de brede School, te kunnen realiseren.

 

14-09-2018

Gasloos bouwen

17-08-2018

Melbuul'n 2018

24-02-2017

Inloopavond

14-04-2010

Starterscafé

04-02-2010

Themamaanden