Naar hoofdinhoud
01 februari 2012

College neemt besluit over realisatie De Veste

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 31 januari op belangrijke onderdelen keuzes gemaakt om binnen een aantal jaren een deel van het voorzieningencluster De Veste in de Bornsche Maten gerealiseerd te krijgen. In totaal zal in De Veste ongeveer 30 miljoen worden geïnvesteerd, waarbij de gemeente rekening houdt met een eigen investering van rond de 10 miljoen. Met de realisatie van De Veste krijgt het wonen in de Bornsche Maten een stevige impuls.

 

De Veste wordt een hoogwaardige voorziening met diverse wijkfuncties zoals een brede school (peuterspeelzaal, basisonderwijs, kinderopvang en voor- en naschoolse opvang ), binnensport, zorgvoorzieningen, woningen en  winkels.  De gemeenteraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met een uitgewerkt Programma van Eisen, waarbinnen wel ruimte is voor aanpassingen als omstandigheden wijzigen.

 

Vorm

De Veste zal worden gerealiseerd in fases, maar wel als een samenhangend complex. Het wordt ‘uit één hand getekend’ en functies (wonen, sport, onderwijs en voorzieningen) worden onderling verbonden en mogelijk gestapeld en gemengd. Of De Veste een stedelijke vorm krijgt of meer een dorps karakter is afhankelijk van de beschikbare ruimte. Wethouder Albers: ,,Hierin nemen we de denkrichting van MijnBorne2030 mee. Een ruim opgezet cluster van voorzieningen is passend bij de visie van dynamische dorpen’’.

 

Onderwijs en Sport

Het hebben van goede onderwijshuisvesting met sportaccommodatie is eerste noodzaak in de Bornsche Maten. Er is gekeken naar de bestaande voorzieningen in en in de nabijheid van de wijk. Gekozen wordt voor het behouden van de lokalen in De Vonder (beekparklocatie) en een brede school in De Veste met 17 lokalen. 

Wat betreft sport is in het collegevoorstel opgenomen een sportzaal met vier volleybalvelden, mits met Apollo 8 in de exploitatie en het gebruik ervan een overeenkomst is te sluiten. Het toevoegen van een dergelijke sportaccommodatie aan het totale aanbod van Borne geeft meer lucht in de bezettingsgraad. Sportverenigingen in heel Borne krijgen daarmee kansen te groeien en meer trainingen en wedstrijden te organiseren.

 

Partners

Voor realisatie van De Veste  is het belangrijk dat verschillende partners zich gaan verbinden. Bouwers en gebruikers moeten met elkaar op een lijn komen over het aantal woningen, commercie en voorzieningen. Het voorkeursmodel van het college gaat uit naar een innovatieve aanbesteding waarin het ontwerp, de bouw en het onderhoud is onder te brengen bij een partner, mogelijk een consortium van samenwerkende partners. Hierbij zullen ook nadrukkelijke eisen met betrekking tot energiezuinigheid en duurzaamheid van het complex opgenomen worden. Albers: ,,Door aan de voorkant duurzaam en energieneutraal te bouwen, kan op onderhoudskosten een besparing worden gevonden.’’

 

De gemeenteraad zal het voorstel behandelen in de bijpraatavond Inwoners van 14 februari en besluiten in de raadsvergadering van20 maart 2012. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het Programma van Eisen, zal zij nog een besluit moeten nemen om geld beschikbaar te stellen om de ontwerpfase in te gaan. Een voorwaarde om binnen een aantal jaren de onderwijspijler in De Veste, de brede School, te kunnen realiseren.

 

Bouw Kindcentrum De Horsten feestelijk gestart
13-07-2022

Bouw Kindcentrum De Horsten feestelijk gestart

Op 12 juli is gestart met de bouw van Kindcentrum (KC) De Horsten aan de Aakamp in de Bornsche Maten

Start uitbreiding Beekparkschool
18-02-2022

Start uitbreiding Beekparkschool

Maandag 21 februari wordt gestart met de uitbreiding van basisschool Beekpark in de Bornsche Maten. De basisschool wordt uitgebreid met de bouw van de zogeheten ‘Twentse schuur’, naast de huidige locatie.

HO HO HO: Stuur een foto van jou met de kerstboom naast de Beekparkschool & maak kans op een verzorgd kinderfeestje bij Kids City!
21-12-2021

HO HO HO: Stuur een foto van jou met de kerstboom naast de Beekparkschool & maak kans op een verzorgd kinderfeestje bij Kids City!

De meest originele en leukste foto wint een *verzorgd kinderfeestje bij Kids City voor jou en je 4 vriendjes/vriendinnetjes!

Vernieuwde website en logo Bornsche Maten!
17-11-2021

Vernieuwde website en logo Bornsche Maten!

Met trots presenteren we u de vernieuwde website en het nieuwe logo van de Bornsche Maten.

Eind 2021 gaat Hof van Borne in verkoop!
13-10-2021

Eind 2021 gaat Hof van Borne in verkoop!

In deelplan Hof van Borne worden maar liefst 38 nieuwbouwwoningen aangeboden.

Nieuwbouwproject begin 2022 in verkoop: Spinnersbrink
08-10-2021

Nieuwbouwproject begin 2022 in verkoop: Spinnersbrink

Begin 2022 brengt VOF de Bongerd weer een nieuwbouw project in verkoop in het plandeel Eschwonen; Spinnersbrink.

Nieuwbouwlocaties gevonden voor onderwijs Bornsche Maten
30-09-2021

Nieuwbouwlocaties gevonden voor onderwijs Bornsche Maten

Er is momenteel onvoldoende permanente onderwijshuisvesting binnen de wijk Bornsche Maten.

Start bouw appartementencomplex De Es'nhorst begin 2022
15-09-2021

Start bouw appartementencomplex De Es'nhorst begin 2022

Alle 38 appartementen De Esn’horst zijn ondertussen verkocht. Naar verwachting zal de bouw begin 2022 worden gestart.

Bouw Hofstede gestart
15-09-2021

Bouw Hofstede gestart

Alle 22 woningen van het fraaie nieuwbouw project Hofstede zijn verkocht.

Woningen nieuwbouwproject Havezathe opgeleverd
01-09-2021

Woningen nieuwbouwproject Havezathe opgeleverd

V.O.F. De Bongerd heeft 24 twee-onder-een-kapwoningen en 11 vrijstaande woningen gerealiseerd.

Woningen De Hoeve verkocht
01-08-2021

Woningen De Hoeve verkocht

Goed nieuws! Alle woningen van nieuwbouwproject De Hoeve zijn verkocht, en de bouw is gestart.

14-09-2018

Gasloos bouwen

17-08-2018

Melbuul'n 2018

24-02-2017

Inloopavond

14-04-2010

Starterscafé

04-02-2010

Themamaanden