Naar hoofdinhoud
20 januari 2015

Verkoop boerderij De Bongerd

Midden in de Bornsche Maten in het Bornsche Beekpark ligt boerderij De Bongerd. Een oud erf met een rijke historie. Zo lag de boerderij strategisch op de postroute tussen de Hanzesteden Deventer en Oldenzaal. In latere jaren was er een grutterij gevestigd. De voorloper van de bekende grutterij van de Erven ten Cate aan de Potkampstraat. Daar waar de Bornenaar de bijnaam Melbuul aan te danken heeft.

 

De huidige boerderij is niet van historische waarde. Het fundament wel. Het perceel met opstallen staat te koop. De bestemming is maatschappelijk. Dat houdt in dat er niet gewoond mag worden. Onder de bestemming maatschappelijk valt alles m.b.t. opvang en onderwijs, (para) medische zorg of sociaal-culturele doeleinden. Een goed plan kan ertoe leiden dat het bestemmingsplan wordt aangepast. Ondergeschikt wonen zou dan mogelijk gemaakt kunnen worden.

 

Naast de hoofdbestemming van de locatie biedt het perceel mogelijkheden die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de wijk. De boomgaard en het park mogen daarbij betrokken worden. Belangstellenden worden verzocht een plan in te dienen.

Verkoop van Boerderij De Bongerd wordt begeleid door Jochem Houwing van ETP makelaars Hengelo.
Informatie is te vinden via www.fundainbusiness.

 

 

 

14-09-2018

Gasloos bouwen

17-08-2018

Melbuul'n 2018

24-02-2017

Inloopavond

14-04-2010

Starterscafé

04-02-2010

Themamaanden