Naar hoofdinhoud
07 maart 2011

Start Singelwonen

Vierde woonbuurt Bornsche Maten gaat van start

 

Er is begonnen met de bouw in de vierde woonbuurt van de Bornsche Maten. Acht particulieren gaan hier als eerste pioniers hun droomhuis realiseren. Er mag zonder beperkende voorschriften worden gebouwd. Dit ‘Wilde Wonen’ heeft veel animo. Meerdere kandidaten zijn eveneens geïnteresseerd in het ‘Wilde Wonen’. De verwachting is dat ook zij dit jaar een kavel gaan afnemen.

 

Op 29 april wordt er een openingshandeling verricht op het terrein van het Wilde Wonen. Hierbij zal getoast worden op de start van de bouw.

 

Singelwonen is het zuidelijkste puntje van de Bornsche Maten en is na Oost Esch, Nieuw Borne en Tuinstad de vierde woonbuurt van de Bornse uitleglocatie. De gemeente is blij met het voorspoedige verloop van de Bornsche Maten. Wethouder Lex Albers: ‘’Mensen in Twente realiseren zich dat Borne een perfecte vestigingsplaats is. Het ligt centraal en alle voorzieningen zijn op loopafstand. Dit jaar gaan we beginnen met het realiseren van het park in de wijk en de Bornsche Beeklaan. Ik hoor alleen maar enthousiaste bewoners.’’

 

Singelwonen kenmerkt zich door stedelijke allure langs een lichtgebogen stratenpatroon. Het vormt de entree van de Bornsche Maten. Naast de eerste bouwers van het Wilde Wonen-project zal hier ook gebouwd worden in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit tweede project richt zich op starters. Inmiddels hebben acht starters een vereniging opgericht om gezamenlijk ontwerp en bouw van hun eigen woning te gaan realiseren. Deze bouw begint waarschijnlijk begin 2012.

 

Na verwachting wordt dit voorjaar begonnen met het bouwrijp maken en kunnen de eerste particulieren nog voor de bouwvak beginnen met de bouw van hun huis.  

 

 

Dag van de bouw

 

14-09-2018

Gasloos bouwen

17-08-2018

Melbuul'n 2018

24-02-2017

Inloopavond

14-04-2010

Starterscafé

04-02-2010

Themamaanden