Naar hoofdinhoud
21 mei 2010

Proefverkaveling Singelwonen bekend

In het deelgebied Singelwonen is de zuidelijke punt gereserveerd voor het Wilde Wonen. Op die locatie kunnen woningen worden gebouwd, zonder dat de gemeente daarvoor een beeldkwaliteit zal vaststellen. Alleen de maximale bouwhoogte van 11 meter is een opgelegde beperking die voortkomt uit het bestemmingsplan

 

Inmiddels zijn er ruim 25 gegadigden voor een kavel in dit gebied. Er is, aan de hand van hun wensen, een proefverkaveling gemaakt. In die verkaveling is het aanbod van kavels divers. De kavels variëren van 300 tot 1000 m² en ze zijn in verschillende richtingen gesitueerd.

De 25 gegadigden hebben de eerste keuze, afhankelijk van de volgorde op de inschrijflijst voor kavelgegadigden in Borne.

 

De proefverkaveling is zo opgesteld, dat er meer kavels zijn dan gegadigden. Dit betekent dat iedereen die geïnteresseerd is alsnog de mogelijkheid heeft tot het realiseren van een woning in Singelwonen. Mocht u daarvoor belangstelling hebben, dan bent u op 31 mei van harte welkom. Om 19.30 uur is de volgende informatieavond in het gemeentehuis. Tijdens die avond zal bekend worden gemaakt welke kavel aan wie kan worden toegekend. Op die avond kunnen gegadigden definitief bekend maken of ze de toegekende kavel daadwerkelijk willen afnemen.

Daarna zal met de potentiële kavelkopers worden besproken of ze gezamenlijk extra eisen aan elkaar willen opleggen (bijvoorbeeld in een beeldkwaliteitplan).

Op basis van de kavels die vrij blijven kan er desgewenst ook nog samengevoegd worden.

Ook het bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap zal dan een gespreksonderwerp zijn.

 

Op onderstaande links vindt u de kaarten van de proefverkaveling, variant 1 en 2.

Belangstellenden kunnen hun voorkeur voor de variant uitspreken en per variant 5 voorkeuren aangeven.

 

Link variant 1

Link variant 2

 

Stuur uw wensen naar m.postma@borne.nl of bel naar 074-2567387

Ook graag aanmelden als u aanwezig wilt zijn.

 

 

 

14-09-2018

Gasloos bouwen

17-08-2018

Melbuul'n 2018

24-02-2017

Inloopavond

14-04-2010

Starterscafé

04-02-2010

Themamaanden