Naar hoofdinhoud
23 december 2019

Volgende fase Bornsche Maten in procedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen ter inzage te leggen. Het plan voegt de kernen van Borne (zonder het grootste gedeelte van Molenkamp), Hertme en Zenderen samen tot één bestemmingsplan en maakt de realisatie van circa 500 woningen in de derde fase van de Bornsche Maten mogelijk.

 

Het bestemmingsplan maakt onder andere de realisatie van circa 500 woningen mogelijk in de derde fase van de Bornsche Maten, waarbij circa 300 tot 350 woningen een rechtstreekse bestemming krijgen en de overige woningen een uit te werken bestemming. Deze ontwikkeling past binnen de Woningbouwafspraken die afgesloten is met Provincie Overijssel en de Netwerksteden.

 

Daarnaast is het bestemmingsplan opgesteld ter verbetering van de bescherming van de monumentale bomen en het vastleggen van de nieuwe begrenzing van de Bornsche Maten.

 

Ook zijn de vanaf 2018 verleende omgevingsvergunningen, met afwijkingen en aan particulieren verkochte grond, bestemd in het kader van het project 'Snippergroen'.

 

Het ontwerpbestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen ligt van 25 december tot en met 4 februari 2020 ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis en is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

14-09-2018

Gasloos bouwen

17-08-2018

Melbuul'n 2018

24-02-2017

Inloopavond

14-04-2010

Starterscafé

04-02-2010

Themamaanden