Naar hoofdinhoud
05 september 2013

Voorzieningencluster in deelplan De Veste stap dichterbij

Dinsdag 3 september is in de raadscommissie Ruimte bekend gemaakt welke drie partijen uiteindelijk zijn overgebleven in de aanbesteding om in de Bornsche Maten een voorzieningencluster te realiseren. In het te realiseren gebouw krijgen basisonderwijs, sport en kinderdagopvang onderdak en is ruimte voor naschoolse opvang en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het gebouw dat grenst aan het Bornsche Beekpark in deelplan De Veste, moet in de zomer van 2015 haar deuren openen.

 

De aanbestedingsprocedure wordt begeleid door Twynstra Gudde. Het project is vormgegeven volgens de formule van Design-Build- -Maintain-Operate. Dat betekent dat de gemeente wil gunnen aan een partij die niet alleen ontwerpt en bouwt, maar ook verantwoordelijk blijft voor het onderhoud, beheer en mogelijk de exploitatie. Op de uitgeschreven aanbesteding meldden 22 belangstellende consortia zich aan. Medio augustus is bekend gemaakt welke drie partijen het hoogst scoorden op de selectiecriteria. Tot afgelopen maandag was er voor de 19 andere partijen de mogelijkheid daarop bezwaar in te dienen. Daarvan heeft niemand gebruik gemaakt waarmee de gunningsprocedure een stap verder is gekomen.

 

Van drie naar een

De drie partijen die door kunnen gaan in de verdere uitwerking zijn:

• Dura Vermeer Bouw (Hengelo) met  LKSVDD architecten (Hengelo), Linthorst installatietechniek, DWA installatie advies en Total Facility Management

• Klaassen Beheer (Dinxperlo) i.c.m. OLCO Holland bouw (Zeist) met Jorissen Simonetti architecten Doetinchem

• Plegt Vos (Oldenzaal) met BDG architecten en ingenieurs (Zwolle), Buro Mien Ruys tuin- en landschapsarchitect, Loohuis installatietechniek, Visschedijk Facilitair, Grontmij

 

De partijen zijn geselecteerd op hun kerncompetenties en de aansluiting bij de doelstelling van de gunning. Het is de bedoeling dat voor de jaarwisseling een besluit wordt genomen aan welke partij uiteindelijk de opdracht wordt gegund.

 

Dialoogfase

De komende periode in het gunningsproces wordt betiteld als de dialoogfase. De consortia spreken met de belangrijkste partijen zoals gemeente en de uiteindelijke gebruikers van het voorzieningencluster. Dit zijn Basisschool De Vonder, st. Kinderopvang Borne, Stichting Sporthal De Veste en de wijkraad Bornsche Maten. De dialoogfase is van belang voor zowel de partij in de gunning als ook voor de uiteindelijke gebruikers.

Onderdeel van de dialoogfase is ook de betrokkenheid met de samenleving. Bewoners van de Bornsche Maten worden op de onderdelen waar het kan zoveel mogelijk betrokken. Door middel van de wijkraad of direct. Op 26 september organiseert de projectgroep een informatieavond. Tijdens deze avond wordt uitgelegd hoe het proces verder verloopt en zullen de deelnemende partijen een samenwerkingsovereenkomst tekenen. De aanwezigen in de zaal krijgen gepresenteerd wat de uitgangspunten en eisen zijn van de gebruikers, maar wordt ook gevraagd mee te denken over bijvoorbeeld verkeer, parkeren en groen.

De informatieavond wordt gehouden in Kulturhus De Bijenkorf en begint om 19.30 uur.

 

14-09-2018

Gasloos bouwen

17-08-2018

Melbuul'n 2018

24-02-2017

Inloopavond

14-04-2010

Starterscafé

04-02-2010

Themamaanden