Naar hoofdinhoud
Sfeerafbeelding
02 mei 2023

Ontwikkelingen De Maten 3B

De komende jaren wordt het gebied tussen de bestaande bebouwing in De Maten, de Aakamp en de 2e Hemmelhorst ontwikkeld tot woonwijk, De Maten 3B. Het komende jaar worden hier werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het bouwrijp maken. Vanaf 2024 tot en met 2026 zullen hier bouwactiviteiten plaatsvinden voor de bouw van ongeveer 200 woningen. Voor het noordelijk deel van De Maten 3B is een nieuw beeldkwaliteitsplan gemaakt. Deze is te vinden op: https://www.borne.nl/ontwerpbeeldkwaliteitsplan-3e-fase-eschwonen-en-de-maten-b.
De wijk zal bestaan uit een mix van voornamelijk rijwoningen, 2-onder-1-kapwoningen en vrijstaande woningen.

Impressie:


Voor dit gebied is een nieuw bestemmingsplan in ontwerp vastgesteld. Deze kunt u vinden op officielebekendmakingen.nl.

 

Bouwhekken
Het gebied tussen de Maten 3A, Aakamp en 2e Hemmelhorst is voor uw veiligheid met bouwhekken afgezet.


Op dit moment worden de bouwwegen uitgegraven en starten binnenkort de werkzaamheden voor het aanleggen van het riool. De bouwwegen sluiten aan op de huidige straten maar zullen pas bij het aanbrengen van de definitieve bestrating de verbinding krijgen.

Zodra de bouwwegen zijn aangebracht gaan de werkzaamheden van de NUTS partijen starten voor water, elektra en data. Deze werkzaamheden starten na de bouwvak en duren waarschijnlijk tot eind 2023.


Vijver
De bomen die aan de Sumpelmaat stonden zijn grotendeels verwijderd. De Sumpelmaat is het laagste punt in de Bornsche Maten. Dit is dan ook het punt waar veel water bij elkaar komt. Om die reden komt een vijver op de plek van de bomen,
waarmee de waterhuishouding een plek krijgt. Het peil in de vijver wordt bepaald door een stuw in de Sumpelmaat die een verbinding heeft met de Bornse Beek.

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor inpassing van de bestaande bomen bij de nieuwe bebouwing. In dat onderzoek is naar voren gekomen dat één boom behouden kan blijven. De verwijderde grote en kleine eikenbomen zijn door Rijkswaterstaat gebruikt in de Ijssel als rivierhout. De andere kleinere bomen (diverse soorten) zijn verplaatst en geplant langs de Oude Slangenbeek en 2e Hemmelhorst.

Toepassen van de eikenbomen als rivierhout in de Ijssel. Meer informatie over dit project is te vinden op: www.rivierverhalen.nl

 

Brug voor fietsroute
Voor het behouden van de fietsroute over de Atalanta wordt straks een brug over de vijver aangelegd. Deze is niet bedoeld voor autoverkeer.

Even voorstellen. Wij zijn TWW.

Je hebt ons vast wel eens gezien in de wijk. Wij zijn sinds 2011 te vinden op de Bornsche Maten. Samen met de gemeente Borne maken wij nu een nieuwe deel van de Bornsche Maten bouwrijp (De Maten).

Maar laten we ons even voorstellen. Wij zijn de Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) uit Borne gevestigd aan de Azelosestraat 115. Een vakbekwame speler binnen de infrabranche. De kern van ons werk bestaat uit het aanleggen, reconstrueren en onderhouden van (weg)verhardingen zoals wegen en paden. Daarnaast is het aanleggen van riolering en het uitvoeren van grondverzet en het woon- en bouwrijp maken ook op ons lijf geschreven. Wij zijn onderdeel van ReintenInfra. Een moederorganisatie met alle disciplines in huis als het gaat om infra, sloop, milieutechniek, maar ook groen, grondwerk en wegenbouw.

Sociale woningbouw
In De Maten 3B is extra ruimte gereserveerd voor sociale woningbouw. Aan de Distelvlinder, Hermelijnvlinder en Aurelia zijn meer woningen gepland dan voorheen. Dit is gelukt door te schuiven in de kavels, en door de kavels en woningen wat kleiner te maken. Ook is gedacht aan extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Vanwege de grote behoefte in deze prijsklasse, worden deze versneld gebouwd.

Woonwagens
In De Maten 3B wordt geen ruimte gemaakt voor woonwagens. Deze zullen een plek krijgen in een volgende fase van de Bornsche Maten (De Horsten).

Contact
Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden in de Bornsche Maten, kunt u bellen naar 06 11 27 38 42. Ook kunt u doordeweeks terecht bij het projectkantoor (witte bouwunit) aan de Bornsche Beeklaan tijdens het inloopspreekuur van 09.00 tot 10.00 uur.

Foto's ©TWW

 

Ontwikkelingen De Maten 3B
02-05-2023

Ontwikkelingen De Maten 3B

De komende jaren wordt het gebied tussen de bestaande bebouwing in De Maten, de Aakamp en de 2e Hemmelhorst ontwikkeld tot woonwijk, De Maten 3B.

Win consumptiebonnen voor Koningsavond in Borne
17-04-2023

Win consumptiebonnen voor Koningsavond in Borne

Onder onze volgers op Facebook geven wij 2 x 25 consumptiebonnen weg voor Koningsavond in Borne!