Nieuws
Direct zoeken
Nu in verkoop
 • Vlierbes
  Vlierbes
  € 337.500,- v.o.n.
 • Havezathe - Sonnebeld
  Havezathe - Sonnebeld
  € 372.000,- v.o.n.
 • Avondroodvlinder
  Avondroodvlinder
  € 252.500,- v.o.n.
 • Snoek 4
  Snoek 4
  € 150.244,- v.o.n.
 • Havezathe - Aalbes
  Havezathe - Aalbes
  € 367.500,- v.o.n.
 • Rozenbottel
  Rozenbottel
  € 279.500,- v.o.n.
 • Honingbes
  Honingbes
  € 279.500,- v.o.n.
 • Aalbes
  Aalbes
  € 337.500,- v.o.n.
 • Snoek 6
  Snoek 6
  € 150.244,- v.o.n.
Acht deelgebieden

12 maart 2021

Nieuwbouwlocaties gevonden voor onderwijs Bornsche Maten

Er is momenteel onvoldoende permanente onderwijshuisvesting binnen de wijk Bornsche Maten. Naar
aanleiding daarvan zijn in goede samenwerking met de scholen en Stichting Brigantijn mogelijkheden voor
uitbreiding van basisscholen De Vonder en Beekpark gezocht en gevonden! De Beekpark krijgt, passend
binnen het landschappelijke karakter van de school, uitbreiding in de vorm van een Twentse schuur. Voor
basisschool De Vonder is een locatie gevonden voor uitbreiding in de nog nieuw te ontwikkelen wijk De
Horsten.


Om definitieve onderwijshuisvesting mogelijk te maken, heeft de raad op 15 december 2020 besloten dat er
een uitbreiding bij basisschool Beekpark komt en een uitbreiding op een nader te bepalen locatie voor De
Vonder.


Beekpark en De Vonder
De uitbreiding bij de Beekpark biedt ruimte aan drie lokalen en een onderwijsplein. Het streven is om de
‘Twentse schuur’ in gebruik te nemen in schooljaar 2022-2023. De nieuwe uitbreidingslocatie in De Horsten voldoet aan de eisen die Stichting Brigantijn stelt. In eerste instantie leek uitbreiding naast of bovenop de huidige school een optie. Gezien de groei van de school blijkt dat niet haalbaar. Op de nieuwe locatie voor De Vonder is vanaf schooljaar 2023-2024 voldoende ruimte om
een nevenvestiging te realiseren voor minimaal tien extra groepen.

Met deze uitbreidingslocaties voor de Beekpark en De Vonder komt in het schooljaar 2023-2024 de
permanente de onderwijshuisvesting in de wijk Bornsche Maten weer op peil. Ook als de uitbreiding van de
wijk Bornsche Maten met vierhonderd extra woningen doorgaat, biedt de uitbreidingslocatie in De Horsten
voldoende groeimogelijkheden voor De Vonder.


Tijdelijke huisvesting
Voor leerlingen van De Vonder wordt op dit moment aan de Goudbes in tijdelijke huisvesting voorzien. Vanaf
volgend schooljaar en tot ingebruikname van de nieuwbouw wordt binnen Stichting Brigantijn gezocht naar
een oplossing.

 

 

 

Downloads

Plattegrond van de Bornsche Maten

 

 

 

Masterplan van de Bornsche Maten

 

 

 

Inschrijfformulier voor een bouwkavel

Digitale nieuwsbrief

Meld je aan aan voor de digitale nieuwsbrief