Naar hoofdinhoud

HET Architectenbureau - Naaldwijk

www.hetarchitectenbureau.nl

 

NOCO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals voor u ligt, is het resultaat van een integrale verkenning naar de mogelijkheden om een woning, die gebaseerd is op marktconforme condities (woonkamer, keuken, 3 slaapkamers en badkamer), geheel CO2 uitstoot vrij en zelfvoorzienend te maken. Deze verkenning is tot stand gekomen door te concentreren op integratie; integratie van architectuur, techniek en bouwfysica. En door die integratie een intelligente woning te creëren die met behulp van de huidige stand van de techniek, geen CO2 uitstoot.

 

Integratie van intelligente integratie en opgedaan binnen deze vakgebieden is de hoofddoelstelling van HET architectenbureau en in die zin is NOCO2 een voorbeeld project om aan te tonen dat integratie het instrument bij uitstek is voor een hoge kwaliteit van de toekomstige gebouwde omgeving. Met NOCO2 wensen we zelfs nog een stap verder te gaan. Door integratie wordt met deze verkenning aangetoond dat het met de huidige stand van de techniek mogelijk is om een geheel zelfvoorzienende marktconforme comfortabele woning te bouwen die GEEN CO2 uitstoot: NOCO2.

 

Integratie van kennis en daardoor het creëren van intelligente gebouwen is de sleutel voor de toekomst en met NOCO2 zetten we een belangrijke stap in die toekomst. Vanuit dit perspectief gezien, moet deze verkenning gelezen worden. Niemand binnen de projectgroep NOCO2 heeft het primaat. Er is doelbewust gezocht naar de juiste balans en verhouding tussen alle disciplines en kennis die is ingebracht. Concreet betekent dat, dat de verschillende disciplines dienend staan ten opzichte van elkaar om uiteindelijk een optimaal resultaat te bereiken. Het resultaat dat in deze verkenning is vormgegeven, zou verder uitgewerkt moeten worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVE / Uitganspunten ten aanzien van akoestiek en bouwfysica

 

Zongeoriënteerd ontwerp:

 • situering warmtevragende ruimten aan zuidzijde
 • relatief grote lichtopeningen zuidzijde
 • koele, natte / minder gebruikte ruimten aan noordzijde
 • kleine lichtopeningen noordzijde
 • toepassing actieve en passieve zonne-energie aan zuidzijde (IPV, zonneboiler, serres)

 

Minimalisering warmtevraag:

 • thermisch geïsoleerde buitendeuren
 • portaal bij entreedeur
 • thermische zonering / compartimenten tussen "koude" en "warme" zones
 • drievoudige beglazing
 • thermisch geïsoleerde kozijnen
 • goede isolatiewaarde schil
 • korte leidinglengten
 • zeer goede kierdichting

 

Goed binnenmilieu en comfort::

 • gebalanceerde vraaggestuurde ventilatie met HR-WTW met duidelijke prestatie-eisen ten aanzien van gezondheid, eventueel in combinatie met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer buiten stookseizoen (uitzetten toevoerventilator in verband met ventilatorenergie)
 • vraaggestuurde ventilatie op basis van natuurlijke toevoer (voorverwarming via serre en hybride / mechanische afvoer voorzien van WTW (warmtepomp)
 • lage temperatuur verwarming
 • voldoende te openen delen in elke verblijfsruimte (fijnregelbaar en inbraakveilig) mede ten behoeve van de spuiventilatie (ook gedurende nacht / afwezigheid)
 • geluidsniveau in verblijfsruimten ten gevolge van installaties in eigen woning maximaal 30 dB(A)
 • beperken minimale ventilatie door minimalisering van emissie schadelijke stoffen en vocht ("gezonde" materiaalkeuze, droge bouwwijze, etc)
 • toepassen kruipruimte om voldoende luchtdichte beganegrondvloer te kunnen realiseren
 • voldoende thermisch actieve massa door toepassing steenachtige vloeren en wanden
 • een goede zon-en lichtwering bij lichtopeningen zuidzijde, bij voorkeur bouwtechnisch geïntegreerd door toepassing van bijvoorbeeld overstek, luifels (al dan niet geïntegreerd met PV), bladverliezende begroeiïng, etc. Er moet voldoende waarborg zijn voor het realiseren van een acceptabel zomercomfort