Ontmoeten
Direct zoeken
Nu in verkoop
  • Singelstaete 13 Eengezinswoningen
    Singelstaete 13 Eengezinswoningen
    € 327.500,- v.o.n.
  • Avondroodvlinder
    Avondroodvlinder
    € 252.500,- v.o.n.
Acht deelgebieden

Een nieuwe start

 

‘Spelend en ontdekkend leren. Dat zijn factoren die overal terugkomen in de manier waarop wij als leerkrachten, leerlingen en ouders Beekpark willen organiseren,’ begint Anita Burema haar verhaal. Anita is directeur van Beekpark, de openbare basisschool aan de Bongerdsweg in de Bornsche Maten.

 

Beekpark is gestart als voorloper van de fusie tussen onderwijsstichtingen Marcant en WSV. Die fusie is per 1 januari 2016 officieel een feit. Een nieuwe school op een nieuwe plek, met een compleet nieuw team van leerkrachten. En dat geformeerd in nog geen half jaar tijd. Een flinke klus!

 

Pijlers
Spelend en ontdekkend leren, twee factoren die overal terugkomen in de methode van Beekpark. Vrijheid, respect, veiligheid, vertrouwen en zelfstandigheid zijn dan ook de belangrijkste pijlers onder het onderwijssysteem van de school.

 

Vrijheid en zelfstandigheid komen terug in de manier waarop de kinderen worden beoordeeld in hun ontwikkeling. ‘Vanaf groep 5 gaan de leerlingen rapportgesprekken met hun leerkracht voeren. Een proces dat we vanaf dit schooljaar gaan invoeren waarin worden de kinderen gestimuleerd richting te geven aan hun eigen ontwikkeling,’ vertelt Anita. ‘We starten het schooljaar met een sociaal emotioneel gesprek over ambities van het kind. De afspraken die in het eerste gesprek worden gemaakt komen het gehele schooljaar terug in de beoordeling. Die informatie wordt met de ouders gedeeld in de oudergesprekken. Op die manier willen we voor de kinderen en hun ouders de stap naar het voortgezet onderwijs en een eventuele vervolgstudie zo klein mogelijk maken.’ Een ander opvallend voorbeeld om de kinderen al in een vroeg stadium voor te bereiden op de toekomst is het streven om met ingang van augustus 2016 de Engelse taal volledig onderdeel te maken van de lessen aan alle kinderen in alle groepen.

 

Vertrouwen en respect blijkt uit de manier waarop leerlingen en ouders de kans willen geven om mee te praten over de inrichting van Beekpark. Anita Burema: ‘Ouders hebben zitting in verschillende werkgroepen. En de leerlingen kunnen vanaf groep 5 zitting nemen de leerlingenraad. Ze mogen dan meepraten en –denken over bijvoorbeeld de inrichting van het schoolplein of de schoolspullen die worden aangeschaft.’

 

Resultaat
Via telefoon, e-mail en fysiek hier op school, ben ik samen met mijn team van harte bereid alle vragen van leerlingen en hun ouders persoonlijk te beantwoorden.’

 

Meer informatie over Beekpark is te vinden op www.beekparkborne.nl.

 

Foto: directeur Anita Burema (4e van rechts) en haar team

 

 


Downloads

Plattegrond van de Bornsche Maten

 

 

 

Masterplan van de Bornsche Maten

 

 

 

Inschrijfformulier voor een bouwkavel

Digitale nieuwsbrief

Meld je aan aan voor de digitale nieuwsbrief