Nieuws
Direct zoeken
Nu in verkoop
 • Snoek 6
  Snoek 6
  € 150.244,- v.o.n.
 • Havezathe - Aalbes
  Havezathe - Aalbes
  € 367.500,- v.o.n.
 • Vlierbes
  Vlierbes
  € 337.500,- v.o.n.
 • Havezathe - Sonnebeld
  Havezathe - Sonnebeld
  € 372.000,- v.o.n.
 • Kruisbes
  Kruisbes
  € ,- v.o.n.
 • Rozenbottel
  Rozenbottel
  € 279.500,- v.o.n.
 • Honingbes
  Honingbes
  € 279.500,- v.o.n.
 • Lijsterbes
  Lijsterbes
  € ,- v.o.n.
 • Snoek 4
  Snoek 4
  € 150.244,- v.o.n.
 • Aalbes
  Aalbes
  € 337.500,- v.o.n.
 • Avondroodvlinder
  Avondroodvlinder
  € 252.500,- v.o.n.
Acht deelgebieden

20 januari 2015

Verkoop boerderij De Bongerd

Midden in de Bornsche Maten in het Bornsche Beekpark ligt boerderij De Bongerd. Een oud erf met een rijke historie. Zo lag de boerderij strategisch op de postroute tussen de Hanzesteden Deventer en Oldenzaal. In latere jaren was er een grutterij gevestigd. De voorloper van de bekende grutterij van de Erven ten Cate aan de Potkampstraat. Daar waar de Bornenaar de bijnaam Melbuul aan te danken heeft.

 

De huidige boerderij is niet van historische waarde. Het fundament wel. Het perceel met opstallen staat te koop. De bestemming is maatschappelijk. Dat houdt in dat er niet gewoond mag worden. Onder de bestemming maatschappelijk valt alles m.b.t. opvang en onderwijs, (para) medische zorg of sociaal-culturele doeleinden. Een goed plan kan ertoe leiden dat het bestemmingsplan wordt aangepast. Ondergeschikt wonen zou dan mogelijk gemaakt kunnen worden.

 

Naast de hoofdbestemming van de locatie biedt het perceel mogelijkheden die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de wijk. De boomgaard en het park mogen daarbij betrokken worden. Belangstellenden worden verzocht een plan in te dienen.

Verkoop van Boerderij De Bongerd wordt begeleid door Jochem Houwing van ETP makelaars Hengelo.
Informatie is te vinden via www.fundainbusiness.

 

 

 

 

Downloads

Plattegrond van de Bornsche Maten

 

 

 

Masterplan van de Bornsche Maten

 

 

 

Inschrijfformulier voor een bouwkavel

Digitale nieuwsbrief

Meld je aan aan voor de digitale nieuwsbrief