Deelgebieden
Direct zoeken
Nu in verkoop
 • Aalbes
  Aalbes
  € 337.500,- v.o.n.
 • Snoek 4
  Snoek 4
  € 150.244,- v.o.n.
 • Snoek 6
  Snoek 6
  € 150.244,- v.o.n.
 • Vlierbes
  Vlierbes
  € 337.500,- v.o.n.
Acht deelgebieden

Bornsche Beekpark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: ® 2018 IM-RO bv, Oldenzaal

 

Het Bornsche Beekpark is een schitterend groen verblijfsgebied voor bewoners en bezoekers van de Bornsche Maten. Het park bevat een palet aan elementen, bestaande uit sport, educatie, ontspanning, kunst en cultuur. De combinatie water en land is op een speelse wijze met elkaar vervlochten. De reeds bestaande boerderij De Bongerd en het erf met de naastgelegen Beekparkschool (rechtsboven op de foto) vormt het centrale en tevens educatieve deel van het beekpark. Voor de boerderij wordt nog een functie gezocht, die past in de beleving van het park. De boomgaard is gehandhaafd en is opgeknapt.

 

Speelveld en amfitheater

Ten zuiden van de tuin van De Bongerd plus de bijbehorende vijver en ten westen van Tuinstad ligt een groot speelveld. Hier is volop ruimte om te rennen of te voetballen. Aan de noordkant ligt een heuvel die de achterkant vormt van het amfitheater. Hier kan jong en oud lekker in het gras liggen, genietend van de zon. Het amfitheater vormt een groene tribune gericht op een open plek. De verharding in het beekpark is van asfalt, ideaal voor bijvoorbeeld scootmobielen, kinderwagens en skeelers.

 

Bornse Beek

In het zuidelijkste deel van het beekpark zijn de Vossenbeek en de Hesselerbeek met watergangen aan elkaar gekoppeld. Hier is een educatieve en speelvoorziening in het water aangelegd, die ook dienst doet als retentiegebied bij hevige regenval. De Bornse Beek heeft ook een functie als belangrijkste watergang. Aan de westzijde is de oever strak met een wandel- en hardlooppad. Aan de oostzijde heeft de beek juist een natuurlijke flauwe oever. Hier is ruimte voor flora en fauna en kan door de aangelegde nevengeulen, poelen, stapstenen of steigertjes de natuur worden ontdekt. Ook het noordelijk deel van het park is open en ruimtelijk gehouden, zodat het goed aansluit bij de nog te realiseren bebouwing in deelplan De Veste.

 


Downloads

Plattegrond van de Bornsche Maten

 

 

 

Masterplan van de Bornsche Maten

 

 

 

Inschrijfformulier voor een bouwkavel

Digitale nieuwsbrief

Meld je aan aan voor de digitale nieuwsbrief