Bornsche Maten
Direct zoeken
Nu in verkoop
 • Aalbes
  Aalbes
  € 337.500,- v.o.n.
 • Snoek 4
  Snoek 4
  € 150.244,- v.o.n.
 • Vlierbes
  Vlierbes
  € 337.500,- v.o.n.
 • Snoek 6
  Snoek 6
  € 150.244,- v.o.n.
Acht deelgebieden

Duurzaamheid in de Bornsche Maten

 

Activiteiten gemeente

Bij het ontwerp van de Bornsche Maten was een CO2-reductie van 10% het uitgangspunt. Dat is bereikt door een ontwerp dat autogebruik binnen de wijk moet ontmoedigd. Alle buurten ontsluiten voor het gemotoriseerde verkeer op één weg, de Bornsche Beeklaan. Voor (brom-)fietsers, scootmobielers en voetgangers zijn er goede verbindingen van noord naar zuid en west naar oost. In de eindsituatie zal de Bornsche Maten met Borne verbonden zijn door een vijftal aansluitingen in Nieuw Borne en Oost Esch. Het autoverkeer kan allen via de noordzijde (rotonde Bontekoe) of de zuidzijde (kruispunt Jasmin Garden) het plangebied verlaten.

 

Bij het ontwerp is ook zorgvuldig bekeken of bestaande structuren (bomen, groen c.a. en bestaande woningen) kunnen worden ingepast. De inbedding van de koppeling tussen de Hesselerbeek en de Vossenbeek in het Bornsche beekpark wordt een voorbeeld van een goed functionerend ecossysteem. Een natuurlijk verloop en oevervorming van de Bornsebeek draagt bij aan het in stand houden van noodzakelijke (Twentse) flora en fauna.

 

Ook worden in de openbare ruimte duurzame materialen gebruikt. De duurzaamheid vertaalt zich ook in gebruik van duurzame materialen, gebruik van isolatiematerialen om energie te besparen, maar ook bijvoorbeeld in de waterhuishouding. Regenwater verdwijnt niet in de straatkolken, maar loopt via wadi's naar lager gelegen delen zodat het weer eindigt als grondwater.

 

Momenteel zijn er 16 duurzame woningen (energieneutraal en nul op de meter woningen) dure huur de Veste. Deze zijn 20 juli 2017 opgeleverd. Tevens zijn er 18 duurzame dure huurwoningen gerealiseerd en gereed aan de Lover in het deelplan Tuinstad.

 

 

 


Downloads

Plattegrond van de Bornsche Maten

 

 

 

Masterplan van de Bornsche Maten

 

 

 

Inschrijfformulier voor een bouwkavel

Digitale nieuwsbrief

Meld je aan aan voor de digitale nieuwsbrief