Naar hoofdinhoud
Sfeerafbeelding
07 september 2023

Woonwagenlocaties De Horsten bekend

Als onderdeel van het stedenbouwkundig plan ‘De Horsten’ heeft het college van burgemeester en wethouders op 5 september twee woonwagenlocaties in De Horsten aangewezen voor in totaal acht nieuwe standplaatsen. Daarmee voorziet Borne in de behoefte aan extra standplaatsen en voldoet het aan de door de rijksoverheid vastgestelde Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid.

In Borne zijn in totaal acht nieuwe standplaatsen nodig. Vijf voor de huidige behoefte en drie als reserve voor de behoefte in de toekomst. Als onderdeel van het stedenbouwkundig plan De Horsten is nu bekend waar deze standplaatsen gaan komen.

Keuze locatie
Gezien het huidige beleid wordt het aantal standplaatsen aan het Blauwgras, waar nu vier woonwagens zijn gevestigd, niet uitgebreid. In het kader van het door de rijksoverheid vastgestelde Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid, is het daarom noodzakelijk om een nieuwe locatie aan te wijzen waarop nieuwe standplaatsen kunnen worden ontwikkeld.

Om tot een goed afgewogen locatiekeuze te komen die voldoet aan vereisten van zowel de gemeente als de woonwagenbewoners, is in 2019 een locatieonderzoek verricht. Op 12 april 2022 heeft het college het besluit genomen om het deelgebied ‘De Horsten’ van de Bornsche Maten aan te wijzen als zoekgebied voor het ontwikkelen van één of twee nieuwe locaties voor woonwagenstandplaatsen ten behoeve van de gemeente Borne.

Wethouder Velten: “De afgelopen tijd is gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor De Horsten waarin twee locaties voor vier standplaatsen per locatie goed zijn ingepast. Daarbij is rekening gehouden met het nieuwe Kindcentrum De Horsten en de nog te realiseren woningbouw. Er is bewust gekozen voor kleinere locaties zodat de bewoners eerder integreren.”

Woonwagens
De standplaatsen worden door de gemeente in erfpacht uitgegeven. Ten behoeve van de doelgroep met een inkomen onder het sociaal minimum (maximaal € 44.035,- voor een alleenstaande en € 46.743,- voor een meerpersoonshuishouden) zal Welbions de woonwagens gaan inkopen en verhuren.

 

Vervolgproces
Op 5 en 6 september zijn er informatiebijeenkomsten gehouden met respectievelijk de toekomstige bewoners en de (toekomstig) direct omwonenden. Mede op basis van de inbreng van deze gesprekken wordt de voorlopige inpassing uitgewerkt tot een definitieve inpassing. Naar aanleiding van dit definitieve ontwerp wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Naar verwachting is eind dit jaar het bestemmingsplan gereed. Realisatie van de woningbouw in De Horsten zal naar verwachting eind 2025 / begin 2026 gebeuren.


 

Kom naar de informatie- en verkoopmarkt op woensdag 18 oktober!
14-09-2023

Kom naar de informatie- en verkoopmarkt op woensdag 18 oktober!

Omcirkel woensdag 18 oktober a.s. van 16.00 tot 19.00 uur alvast in je agenda. Dan vindt er namelijk een informatie- en verkoopmarkt plaats.

Woonwagenlocaties De Horsten bekend
07-09-2023

Woonwagenlocaties De Horsten bekend

Als onderdeel van het stedenbouwkundig plan ‘De Horsten’ heeft het college van burgemeester en wethouders op 5 september twee woonwagenlocaties in De Horsten aangewezen voor in totaal acht nieuwe standplaatsen.

Start verkoop 5 rijwoningen Bleekershof
20-07-2023

Start verkoop 5 rijwoningen Bleekershof

Op 12 juli is de verkoop van 5 rijwoningen Bleekershof gestart. Inschrijven kon tot 18 juli 10.00 uur.

Starthandeling Hof van Borne fase 3
18-07-2023

Starthandeling Hof van Borne fase 3

De kopers van kavel 47 hebben onder toeziend oog van alle kopers, de uitvoerder geholpen met het leggen van de begane grondvloer van hun eigen woning.

Kindcentrum De Horsten opgeleverd!
17-07-2023

Kindcentrum De Horsten opgeleverd!

Kindcentrum De Horsten is op vrijdag 14 juli door aannemer KlaassenGroep B.V. volgens planning en binnen budget opgeleverd aan Stichting Brigantijn.