Duurzaamheid in de Bornsche Maten

 

Activiteiten gemeente

Bij het ontwerp van de Bornsche Maten was een CO2-reductie van 10% het uitgangspunt. Dat is bereikt door een ontwerp dat autogebruik binnen de wijk moet ontmoedigd. Alle buurten ontsluiten voor het gemotoriseerde verkeer op één weg, de Bornsche Beeklaan. Voor (brom-)fietsers, scootmobielers en voetgangers zijn er goede verbindingen van noord naar zuid en west naar oost. In de eindsituatie zal de Bornsche Maten met Borne verbonden zijn door een vijftal aansluitingen in Nieuw Borne en Oost Esch. Het autoverkeer kan allen via de noordzijde (rotonde Bontekoe) of de zuidzijde (kruispunt Jasmin Garden) het plangebied verlaten.

 

Bij het ontwerp is ook zorgvuldig bekeken of bestaande structuren (bomen, groen c.a. en bestaande woningen) kunnen worden ingepast. De inbedding van de koppeling tussen de Hesselerbeek en de Vossenbeek in het Bornsche beekpark wordt een voorbeeld van een goed functionerend ecossysteem. Een natuurlijk verloop en oevervorming van de Bornsebeek draagt bij aan het in stand houden van noodzakelijke (Twentse) flora en fauna.

 

Ook worden in de openbare ruimte duurzame materialen gebruikt. De duurzaamheid vertaalt zich ook in gebruik van duurzame materialen, gebruik van isolatiematerialen om energie te besparen, maar ook bijvoorbeeld in de waterhuishouding. Regenwater verdwijnt niet in de straatkolken, maar loopt via wadi's naar lager gelegen delen zodat het weer eindigt als grondwater.

 

De gemeenteBorne heeft een energieloket (digitaal en fysiek) waar van alles is te vinden over isoleren en het besparen van energie. Alle informatie is hier te vinden.

 

 

 

Direct zoeken


Nu in verkoop
 • Kavel 34 - Meikers 1 - Beekboog Parkzijde
  Kavel 34 - Meikers 1 - Beekboog Parkzijde
  € 148.407,- v.o.n.
 • Herensingel
  Herensingel
  € ,- v.o.n.
 • Kavel 8: Voorn Groene Hof
  Kavel 8: Voorn Groene Hof
  € 90.750,- v.o.n.
 • Kavel 173: Lover
  Kavel 173: Lover
  € 140.060,- v.o.n.
 • Aalscheer 11, Groene Hof type E1_E1sp
  Aalscheer 11, Groene Hof type E1_E1sp
  € 220.000,- v.o.n.
 • Kavel TL1: Tuinlaan
  Kavel TL1: Tuinlaan
  € 117.372,- v.o.n.
 • Kavel L8: Lover
  Kavel L8: Lover
  € 100.362,- v.o.n.
 • Morel 30 - 46
  Morel 30 - 46
  € 450.000,- v.o.n.
 • CPO Waterveld 55+
  CPO Waterveld 55+
  € 325.000,- v.o.n.
Acht deelgebieden

Nog meer Borne

www.borneboeit.nl

www.kulturhusborne.nl

www.vvvborne.nl

Wikipedia

 

Disclaimer

Download de laatste nieuwsbrief (november 2013)

Download de plattegrond van de Bornsche Maten

 

Download het masterplan van de Bornsche Maten

Download het inschrijfformulier om in aanmerking te komen voor een bouwkavel.

Fotostream van de Bornsche Maten