Bornsche Maten
Direct zoeken
Nu in verkoop
 • Het Behouden Huys - K1 - Stuw
  Het Behouden Huys - K1 - Stuw
  € 262.500,- v.o.n.
 • Kavel Lover 140
  Kavel Lover 140
  € 138.739,- v.o.n.
 • Brunello vrijstaand: Lover 148
  Brunello vrijstaand: Lover 148
  € 367.500,- v.o.n.
 • Eengezinswoning type Twickel
  Eengezinswoning type Twickel
  € 189.500,- v.o.n.
 • Hermitage
  Hermitage
  € 312.500,- v.o.n.
 • Halfvrijstaande woningen type Singraven
  Halfvrijstaande woningen type Singraven
  € 277.500,- v.o.n.
 • Halfvrijstaande woningen type 's Heerenmaat
  Halfvrijstaande woningen type 's Heerenmaat
  € 268.000,- v.o.n.
 • Meikers 14
  Meikers 14
  € 279.950,- v.o.n.
 • Kavel 8: Baars Groene Hof
  Kavel 8: Baars Groene Hof
  € 117.120,- v.o.n.
 • Kavel Lover 68
  Kavel Lover 68
  € 95.135,- v.o.n.
 • Halfvrijstaande woningen type Singraven
  Halfvrijstaande woningen type Singraven
  € 277.500,- v.o.n.
Acht deelgebieden

Starterslening (eventueel in combinatie met collectieve bouwopdracht)

 

De gemeente Borne kent binnen de Bornsche Maten een starterslening voor starters die een kavel kopen van de gemeente Borne, in combinatie met CPO. Dat houdt in dat er voor starters op de koopwoningenmarkt een extra lening kan worden afgesloten met gunstige voorwaarden. De starterlening geldt voor koopwoningen met stichtingskosten tot 230.000 euro. Indien de starter de financiering niet geheel rond krijgt bij de bank, kan een beroep worden gedaan op een extra financiering tot een maximum van € 40.000,-. Deze lening is de eerst drie jaar rente- en aflossingsvrij. Voor deze stimulerende regeling, die door de gemeente Borne in het leven is geroepen, is maximaal € 1.000.000,- beschikbaar.

 

Let op: de huidige Starterslening stopt

Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor de hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Een hypotheek die vanaf 2013 wordt afgesloten moet tenminste annuïtair worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. De Starterslening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en voldoet daarmee niet aan de vereiste minimale aflossing. In de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 is voor de Starterslening tot en met 31 december 2016 een uitzondering gemaakt, zodat het recht op hypotheekrenteaftrek gedurende de hele looptijd van de Starterslening blijft bestaan. Om nog in aanmerking te komen voor deze uitzondering moet je Starterslening uiterlijk op 31 december 2016 passeren bij de notaris. Heb je nog geen aanvraag ingediend? Houd er rekening mee dat de gehele aanvraagprocedure van een Starterslening circa duurt maanden duurt. SVn kan bovendien op een zeker moment besluiten geen aanvragen meer in behandeling te nemen.

 

De uiterste passeerdatum kan onder geen enkele voorwaarde worden verlengd. De huidige Starterslening kan niet passeren na 31 december 2016. SVn noch de gemeente Borne is aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de gevolgen die hierdoor ontstaan. Twijfel je over de passeerdatum van je nieuwe woning? Bespreek dan met je tussenpersoon wat dit voor jou betekent.

 

Heb je interesse of wil je concreet een beroep doen op de starterslening?

Stuur een brief met je gegevens naar het Projectatelier Borne:

Project Bornsche Maten

Rheineplein 1, 7622 DG Borne

Postadres: Postbus 200, 7620 AE Borne

T. 074-26 58 590 E. info@bornschematen.com

 

Indicatief kostenplaatje

Gezamenlijk jaarinkomen: € 36.500

Max. hypotheeksom op basis van inkomen: € 160.000

Starterslening (eerste drie jaar geen rente en aflossing) € 40.000

Totale koopsom inclusief verwervingskosten: € 200.000

Indicatie van netto maandlast per maand in de eerste 3 jaar: € 565,-

 

Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor starters is een initiatief van:

 • Gemeente Borne
 • Projectorganisatie Bornsche Maten

 


Downloads

Plattegrond van de Bornsche Maten

 

 

 

Masterplan van de Bornsche Maten

 

 

 

Inschrijfformulier voor een bouwkavel

Digitale nieuwsbrief

Meld je aan aan voor de digitale nieuwsbrief