Bornsche Maten
Direct zoeken
Nu in verkoop
 • Het Behouden Huys - K1 - Stuw
  Het Behouden Huys - K1 - Stuw
  € 262.500,- v.o.n.
 • Hermitage
  Hermitage
  € 312.500,- v.o.n.
 • Kavel Lover 68
  Kavel Lover 68
  € 95.135,- v.o.n.
 • Halfvrijstaande woningen type 's Heerenmaat
  Halfvrijstaande woningen type 's Heerenmaat
  € 268.000,- v.o.n.
 • Halfvrijstaande woningen type Singraven
  Halfvrijstaande woningen type Singraven
  € 277.500,- v.o.n.
 • Eengezinswoning type Twickel
  Eengezinswoning type Twickel
  € 189.500,- v.o.n.
 • Meikers 14
  Meikers 14
  € 279.950,- v.o.n.
 • Kavel Lover 140
  Kavel Lover 140
  € 138.739,- v.o.n.
 • Kavel 8: Baars Groene Hof
  Kavel 8: Baars Groene Hof
  € 117.120,- v.o.n.
 • Brunello vrijstaand: Lover 148
  Brunello vrijstaand: Lover 148
  € 367.500,- v.o.n.
 • Halfvrijstaande woningen type Singraven
  Halfvrijstaande woningen type Singraven
  € 277.500,- v.o.n.
Acht deelgebieden

Duurzaamheid in de Bornsche Maten

 

Activiteiten gemeente

Bij het ontwerp van de Bornsche Maten was een CO2-reductie van 10% het uitgangspunt. Dat is bereikt door een ontwerp dat autogebruik binnen de wijk moet ontmoedigd. Alle buurten ontsluiten voor het gemotoriseerde verkeer op één weg, de Bornsche Beeklaan. Voor (brom-)fietsers, scootmobielers en voetgangers zijn er goede verbindingen van noord naar zuid en west naar oost. In de eindsituatie zal de Bornsche Maten met Borne verbonden zijn door een vijftal aansluitingen in Nieuw Borne en Oost Esch. Het autoverkeer kan allen via de noordzijde (rotonde Bontekoe) of de zuidzijde (kruispunt Jasmin Garden) het plangebied verlaten.

 

Bij het ontwerp is ook zorgvuldig bekeken of bestaande structuren (bomen, groen c.a. en bestaande woningen) kunnen worden ingepast. De inbedding van de koppeling tussen de Hesselerbeek en de Vossenbeek in het Bornsche beekpark wordt een voorbeeld van een goed functionerend ecossysteem. Een natuurlijk verloop en oevervorming van de Bornsebeek draagt bij aan het in stand houden van noodzakelijke (Twentse) flora en fauna.

 

Ook worden in de openbare ruimte duurzame materialen gebruikt. De duurzaamheid vertaalt zich ook in gebruik van duurzame materialen, gebruik van isolatiematerialen om energie te besparen, maar ook bijvoorbeeld in de waterhuishouding. Regenwater verdwijnt niet in de straatkolken, maar loopt via wadi's naar lager gelegen delen zodat het weer eindigt als grondwater.

 

De gemeenteBorne heeft een energieloket (digitaal en fysiek) waar van alles is te vinden over isoleren en het besparen van energie. Alle informatie is hier te vinden.

 

In samenwerking met een ontwikkelaar onderzoeken we de mogelijkheden voor energieneutrale rijen woningen in het deelplan De Veste.

 

 

 


Downloads

Plattegrond van de Bornsche Maten

 

 

 

Masterplan van de Bornsche Maten

 

 

 

Inschrijfformulier voor een bouwkavel

Digitale nieuwsbrief

Meld je aan aan voor de digitale nieuwsbrief