Bornsche Maten
Direct zoeken
Nu in verkoop
 • Meikers 14
  Meikers 14
  € 279.950,- v.o.n.
 • Kavel Lover 140
  Kavel Lover 140
  € 138.739,- v.o.n.
 • Kavel 8: Baars Groene Hof
  Kavel 8: Baars Groene Hof
  € 117.120,- v.o.n.
 • Halfvrijstaande woningen type 's Heerenmaat
  Halfvrijstaande woningen type 's Heerenmaat
  € 268.000,- v.o.n.
 • Kavel Lover 68
  Kavel Lover 68
  € 95.135,- v.o.n.
 • Hermitage
  Hermitage
  € 312.500,- v.o.n.
 • Eengezinswoning type Twickel
  Eengezinswoning type Twickel
  € 189.500,- v.o.n.
 • Halfvrijstaande woningen type Singraven
  Halfvrijstaande woningen type Singraven
  € 277.500,- v.o.n.
 • Brunello vrijstaand: Lover 148
  Brunello vrijstaand: Lover 148
  € 367.500,- v.o.n.
 • Halfvrijstaande woningen type Singraven
  Halfvrijstaande woningen type Singraven
  € 277.500,- v.o.n.
 • Het Behouden Huys - K1 - Stuw
  Het Behouden Huys - K1 - Stuw
  € 262.500,- v.o.n.
Acht deelgebieden

Downloads en links

 

Onderstaande links geven u meer informatie over bestemmingsplannen en dergelijke.

Klik op de link voor de koppeling of het downloaden van het pdf bestand.

 

Bestemmingsplan Bornsche Maten

Het bestemmingsplan Bornsche Maten, de plankaarten, toelichtingen, voorschriften en bijlagen zijn te vinden op website van de gemeente Borne.

 

Ontwerpbestemmingsplan Bornsche Maten 3e fase

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Bornsche Maten, derde fase (A) ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan Bornsche Maten, derde fase (A) voorziet in de realisatie van circa 275-325 woningen in (delen van) de wijken Eschwonen en De Maten. Het plangebied is gelegen ten noorden van De Veste, ten oosten van de Bornsche Beeklaan en ten zuiden en westen van het buitengebied. Ook het zuidelijk deel van De Veste maakt onderdeel uit van het plangebied. De rode contour op onderstaande overzichtskaart geeft het plangebied aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 april 2017 t/m 31 mei bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpBM3f-ow01. De digitale bestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpBM3f-ow01.

 

Zienswijzen

Een ieder kan van 20 april 2017 t/m 31 mei 2017 een mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief

te sturen naar de gemeenteraad, Postbus 200, 7620 AE Borne.

Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient u vóór 30 mei 2017 een afspraak te maken met team Ontwikkeling, telefoonnummer 074-2658524.

Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.

 

Algemeen

 

Beeldkwaliteitsplan 2015

 


Downloads

Plattegrond van de Bornsche Maten

 

 

 

Masterplan van de Bornsche Maten

 

 

 

Inschrijfformulier voor een bouwkavel

Digitale nieuwsbrief

Meld je aan aan voor de digitale nieuwsbrief